A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat żagański 

żagański
brak 20.51% 22.18% 23.85% 25.51% 27.18% 28.85% 30.52% 32.19% 33.85% 35.52%
danych 22.17% 23.84% 25.50% 27.17% 28.84% 30.51% 32.18% 33.84% 35.51% 37.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 540
Liczba ważnych kart:10 538
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:10 145
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:2 690
% 26.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gozdnica 2 717  333  333  321  79  24.61
Żagań 21 047  4 154  4 153  4 024  970  24.11
Brzeźnica 3 005  550  550  527  196  37.19
Iłowa 5 689  896  896  866  215  24.83
Małomice 4 381  568  568  536  155  28.92
Niegosławice 3 628  456  456  440  162  36.82
Szprotawa 17 212  2 587  2 587  2 479  704  28.40
Wymiarki 1 949  224  224  211  57  27.01
Żagań 5 587  772  771  741  152  20.51
Ogółem 65 215  10 540  10 538  10 145  2 690  26.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 242 46.17 12.24
HOC Czesław 34 1.26 0.34
RAFALSKA Elżbieta 297 11.04 2.93
MATERNA Jerzy Marian 863 32.08 8.51
ROBAK Marzanna Urszula 41 1.52 0.40
SZYMAŃSKA Halina Barbara 64 2.38 0.63
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 43 1.60 0.42
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 7 0.26 0.07
RONOWICZ Bożena 69 2.57 0.68
SZAŁABAWKA Artur Lesław 30 1.12 0.30