A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 6.05% 6.66% 7.27% 7.88% 8.49% 9.10% 9.70% 10.31% 10.92% 11.53%
danych 6.65% 7.26% 7.87% 8.48% 9.09% 9.69% 10.30% 10.91% 11.52% 12.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:2 030
% 10.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  11 436  1 388  12.14
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  1 769  107  6.05
Drużbice 4 139  757  757  734  58  7.90
Kleszczów 4 029  777  777  753  89  11.82
Kluki 3 402  537  537  518  34  6.56
Rusiec 4 233  1 061  1 061  994  64  6.44
Szczerców 6 407  1 408  1 408  1 364  114  8.36
Zelów 12 182  2 424  2 424  2 318  176  7.59
Ogółem 91 831  20 648  20 647  19 886  2 030  10.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 331 16.31 1.66
MATUSZAK Grzegorz Jan 87 4.29 0.44
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 29 1.43 0.15
BORZĘCKA Jolanta Maria 27 1.33 0.14
KARCZ Tadeusz 40 1.97 0.20
DĘBSKA Anna Janina 51 2.51 0.26
ROZPARA Tadeusz 1 198 59.01 6.02
DZIEMDZIELA Paweł 7 0.34 0.04
WOJTCZAK Dorota Barbara 26 1.28 0.13
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 234 11.53 1.18