A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 0.40% 0.72% 1.04% 1.36% 1.68% 2.00% 2.31% 2.63% 2.95% 3.27%
danych 0.71% 1.03% 1.35% 1.67% 1.99% 2.30% 2.62% 2.94% 3.26% 3.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:469
% 2.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  11 436  310  2.71
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  1 769  29  1.64
Drużbice 4 139  757  757  734  15  2.04
Kleszczów 4 029  777  777  753  27  3.59
Kluki 3 402  537  537  518  12  2.32
Rusiec 4 233  1 061  1 061  994  0.40
Szczerców 6 407  1 408  1 408  1 364  24  1.76
Zelów 12 182  2 424  2 424  2 318  48  2.07
Ogółem 91 831  20 648  20 647  19 886  469  2.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 266 56.72 1.34
WALISZEWSKI Jan Nikodem 54 11.51 0.27
ŻARNECKI Adrian Iwo 13 2.77 0.07
HEJNIAK Sebastian Patryk 11 2.35 0.06
BERNAT Patrycja 27 5.76 0.14
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 16 3.41 0.08
MONETA Katarzyna Justyna 23 4.90 0.12
CHYBAŁA Karolina Marianna 10 2.13 0.05
JABŁOŃSKI Wojciech 22 4.69 0.11
NOWACKA Monika 27 5.76 0.14