A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 2.75% 3.54% 4.33% 5.12% 5.91% 6.70% 7.49% 8.28% 9.07% 9.86%
danych 3.53% 4.32% 5.11% 5.90% 6.69% 7.48% 8.27% 9.06% 9.85% 10.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:1 242
% 8.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  776  9.53
Bedlno 4 781  719  719  682  32  4.69
Dąbrowice 1 640  312  312  291  2.75
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  103  10.65
Krzyżanów 3 586  625  625  597  25  4.19
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  55  4.46
Łanięta 1 948  296  296  275  11  4.00
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  40  10.05
Oporów 2 222  334  334  321  2.80
Strzelce 3 315  579  579  560  28  5.00
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  155  10.62
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  1 242  8.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 575 46.30 3.85
MATUSZAK Grzegorz Jan 173 13.93 1.16
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 42 3.38 0.28
BORZĘCKA Jolanta Maria 42 3.38 0.28
KARCZ Tadeusz 13 1.05 0.09
DĘBSKA Anna Janina 53 4.27 0.36
ROZPARA Tadeusz 6 0.48 0.04
DZIEMDZIELA Paweł 18 1.45 0.12
WOJTCZAK Dorota Barbara 256 20.61 1.72
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 64 5.15 0.43