A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 1.82% 2.52% 3.22% 3.91% 4.61% 5.31% 6.01% 6.71% 7.40% 8.10%
danych 2.51% 3.21% 3.90% 4.60% 5.30% 6.00% 6.70% 7.39% 8.09% 8.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:838
% 5.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  481  5.91
Bedlno 4 781  719  719  682  60  8.80
Dąbrowice 1 640  312  312  291  2.75
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  61  6.31
Krzyżanów 3 586  625  625  597  24  4.02
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  67  5.44
Łanięta 1 948  296  296  275  1.82
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  10  2.51
Oporów 2 222  334  334  321  12  3.74
Strzelce 3 315  579  579  560  25  4.46
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  85  5.83
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  838  5.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 497 59.31 3.33
BUDZISZ Emilia Małgorzata 89 10.62 0.60
MALKA Andrzej Roman 34 4.06 0.23
SŁOTA Tomasz Andrzej 35 4.18 0.23
UTECHT Greta 19 2.27 0.13
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 29 3.46 0.19
DOBIESZ Alicja Maria 24 2.86 0.16
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 26 3.10 0.17
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 43 5.13 0.29
SYGA Artur Jerzy 42 5.01 0.28