A  A+ A+

Powiat łaski 

łaski
brak 17.09% 17.61% 18.12% 18.64% 19.15% 19.67% 20.19% 20.70% 21.22% 21.73%
danych 17.60% 18.11% 18.63% 19.14% 19.66% 20.18% 20.69% 21.21% 21.72% 22.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 446
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 366
Liczba ważnych kart:8 365
Frekwencja wyborcza:20.19%
Liczba głosów ważnych:8 070
% głosów ważnych:96.47%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  157  1.95
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  604  7.48
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  59  0.73
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  553  6.85
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  69  0.86
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 904  23.59
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  204  2.53
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  621  7.70
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 627  44.94
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  30  0.37
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  176  2.18
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  66  0.82
  Komitety razem 8 070  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Buczek 4 066  710  710  17.46  691  97.32
Łask 23 012  5 121  5 120  22.25  4 952  96.72
Sędziejowice 5 258  945  945  17.97  904  95.66
Widawa 6 426  1 098  1 098  17.09  1 051  95.72
Wodzierady 2 684  492  492  18.33  472  95.93
Powiat ogółem 41 446  8 366  8 365  20.18  8 070  96.47