A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łaski 

łaski
brak 1.22% 1.31% 1.39% 1.48% 1.56% 1.65% 1.74% 1.82% 1.91% 1.99%
danych 1.30% 1.38% 1.47% 1.55% 1.64% 1.73% 1.81% 1.90% 1.98% 2.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 446
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 366
Liczba ważnych kart:8 365
Frekwencja wyborcza:20.19%
Liczba głosów ważnych:8 070
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:157
% 1.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Buczek 4 066  710  710  691  14  2.03
Łask 23 012  5 121  5 120  4 952  103  2.08
Sędziejowice 5 258  945  945  904  11  1.22
Widawa 6 426  1 098  1 098  1 051  21  2.00
Wodzierady 2 684  492  492  472  1.69
Ogółem 41 446  8 366  8 365  8 070  157  1.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 55 35.03 0.68
MAKOWSKI Krzysztof Michał 23 14.65 0.29
ŁUCZAK Agnieszka Maria 13 8.28 0.16
KRAWCZYK Michał 19 12.10 0.24
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 6 3.82 0.07
KOZAK Rafał Piotr 6 3.82 0.07
DIDOWICZ Anna 7 4.46 0.09
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 10 6.37 0.12
WYPYCH Ewelina 10 6.37 0.12
PACHOLSKI Michał Tomasz 8 5.10 0.10