A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 1.69% 2.27% 2.86% 3.44% 4.02% 4.61% 5.19% 5.77% 6.35% 6.94%
danych 2.26% 2.85% 3.43% 4.01% 4.60% 5.18% 5.76% 6.34% 6.93% 7.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:248
% 3.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  2 618  78  2.98
Daszyna 3 377  372  372  354  1.69
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  493  22  4.46
Grabów 5 160  802  802  773  24  3.10
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  1 168  55  4.71
Piątek 5 119  911  911  883  19  2.15
Świnice Warckie 3 304  562  562  534  14  2.62
Witonia 2 808  427  427  399  30  7.52
Ogółem 43 529  7 542  7 540  7 222  248  3.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 140 56.45 1.94
SOWIŃSKA Ewa Barbara 20 8.06 0.28
MACIEJEWSKI Krzysztof 25 10.08 0.35
GENS Teresa Brygida 14 5.65 0.19
ROŻENEK Andrzej Franciszek 11 4.44 0.15
KOCZUR Marian Józef 5 2.02 0.07
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 15 6.05 0.21
SZYDŁOWSKI Adam Marian 8 3.23 0.11
OWCZAREK Izabela Oliwia 5 2.02 0.07
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 5 2.02 0.07