A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 1.02% 1.77% 2.53% 3.28% 4.04% 4.79% 5.54% 6.30% 7.05% 7.81%
danych 1.76% 2.52% 3.27% 4.03% 4.78% 5.53% 6.29% 7.04% 7.80% 8.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:325
% 4.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  2 618  224  8.56
Daszyna 3 377  372  372  354  16  4.52
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  493  11  2.23
Grabów 5 160  802  802  773  11  1.42
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  1 168  41  3.51
Piątek 5 119  911  911  883  1.02
Świnice Warckie 3 304  562  562  534  1.12
Witonia 2 808  427  427  399  1.75
Ogółem 43 529  7 542  7 540  7 222  325  4.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 26 8.00 0.36
MAKOWSKI Krzysztof Michał 19 5.85 0.26
ŁUCZAK Agnieszka Maria 7 2.15 0.10
KRAWCZYK Michał 8 2.46 0.11
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 6 1.85 0.08
KOZAK Rafał Piotr 5 1.54 0.07
DIDOWICZ Anna 6 1.85 0.08
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 7 2.15 0.10
WYPYCH Ewelina 10 3.08 0.14
PACHOLSKI Michał Tomasz 231 71.08 3.20