A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 0.13% 0.22% 0.31% 0.40% 0.49% 0.58% 0.67% 0.76% 0.85% 0.94%
danych 0.21% 0.30% 0.39% 0.48% 0.57% 0.66% 0.75% 0.84% 0.93% 1.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 0.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  2 618  27  1.03
Daszyna 3 377  372  372  354  0.28
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  493  0.20
Grabów 5 160  802  802  773  0.13
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  1 168  11  0.94
Piątek 5 119  911  911  883  0.23
Świnice Warckie 3 304  562  562  534  0.56
Witonia 2 808  427  427  399  0.25
Ogółem 43 529  7 542  7 540  7 222  47  0.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 9 19.15 0.12
KWAŚNIEWSKI Aleksander 30 63.83 0.42
DYDYCZ Michał Karol 1 2.13 0.01
KOLBUSZ Paulina Diana 2 4.26 0.03
ROSZATYCKI Piotr Kamil 0 0.00 0.00
KAMIŃSKA Magdalena Maria 1 2.13 0.01
SZEWCZYK Kinga 3 6.38 0.04
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 1 2.13 0.01