A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 30.29% 33.02% 35.75% 38.47% 41.20% 43.93% 46.66% 49.39% 52.11% 54.84%
danych 33.01% 35.74% 38.46% 41.19% 43.92% 46.65% 49.38% 52.10% 54.83% 57.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:3 119
% 43.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  2 618  793  30.29
Daszyna 3 377  372  372  354  158  44.63
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  493  268  54.36
Grabów 5 160  802  802  773  445  57.57
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  1 168  592  50.68
Piątek 5 119  911  911  883  417  47.23
Świnice Warckie 3 304  562  562  534  291  54.49
Witonia 2 808  427  427  399  155  38.85
Ogółem 43 529  7 542  7 540  7 222  3 119  43.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 2 542 81.50 35.20
KRUPA Urszula Irena 99 3.17 1.37
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 72 2.31 1.00
POLAK Piotr Stanisław 175 5.61 2.42
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 20 0.64 0.28
TELUS Robert 14 0.45 0.19
KOPERSKA Iwona Edyta 22 0.71 0.30
GRABEK Anna Małgorzata 13 0.42 0.18
OLEJNIK Wiesława Helena 13 0.42 0.18
MATUSZEWSKI Marek 149 4.78 2.06