A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat łowicki 

łowicki
brak 0.39% 1.35% 2.32% 3.28% 4.25% 5.21% 6.17% 7.14% 8.10% 9.07%
danych 1.34% 2.31% 3.27% 4.24% 5.20% 6.16% 7.13% 8.09% 9.06% 10.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:806
% 6.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  453  7.96
Bielawy 4 726  814  814  758  76  10.03
Chąśno 2 463  542  542  518  0.39
Domaniewice 3 760  635  635  608  22  3.62
Kiernozia 2 899  499  499  483  18  3.73
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  17  2.05
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  49  4.32
Łyszkowice 5 435  773  773  738  36  4.88
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  85  5.86
Zduny 4 892  887  887  855  48  5.61
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  806  6.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 447 55.46 3.42
MATUSZAK Grzegorz Jan 95 11.79 0.73
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 26 3.23 0.20
BORZĘCKA Jolanta Maria 38 4.71 0.29
KARCZ Tadeusz 31 3.85 0.24
DĘBSKA Anna Janina 30 3.72 0.23
ROZPARA Tadeusz 10 1.24 0.08
DZIEMDZIELA Paweł 47 5.83 0.36
WOJTCZAK Dorota Barbara 29 3.60 0.22
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 53 6.58 0.41