A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat łowicki 

łowicki
brak 0.14% 0.30% 0.46% 0.61% 0.77% 0.93% 1.09% 1.25% 1.40% 1.56%
danych 0.29% 0.45% 0.60% 0.76% 0.92% 1.08% 1.24% 1.39% 1.55% 1.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 0.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  39  0.69
Bielawy 4 726  814  814  758  13  1.72
Chąśno 2 463  542  542  518  0.19
Domaniewice 3 760  635  635  608  0.33
Kiernozia 2 899  499  499  483  1.66
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  0.48
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  0.35
Łyszkowice 5 435  773  773  738  0.14
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  0.41
Zduny 4 892  887  887  855  0.23
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  80  0.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 3 3.75 0.02
KWAŚNIEWSKI Aleksander 62 77.50 0.47
DYDYCZ Michał Karol 0 0.00 0.00
KOLBUSZ Paulina Diana 3 3.75 0.02
ROSZATYCKI Piotr Kamil 1 1.25 0.01
KAMIŃSKA Magdalena Maria 4 5.00 0.03
SZEWCZYK Kinga 6 7.50 0.05
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 1 1.25 0.01