A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łowicki 

łowicki
brak 0.00% 0.17% 0.34% 0.52% 0.69% 0.86% 1.03% 1.20% 1.38% 1.55%
danych 0.16% 0.33% 0.51% 0.68% 0.85% 1.02% 1.19% 1.37% 1.54% 1.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:181
% 1.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  98  1.72
Bielawy 4 726  814  814  758  13  1.72
Chąśno 2 463  542  542  518  0.00
Domaniewice 3 760  635  635  608  10  1.64
Kiernozia 2 899  499  499  483  1.04
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  0.84
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  14  1.23
Łyszkowice 5 435  773  773  738  1.08
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  19  1.31
Zduny 4 892  887  887  855  0.82
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  181  1.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 74 40.88 0.57
WALISZEWSKI Jan Nikodem 21 11.60 0.16
ŻARNECKI Adrian Iwo 5 2.76 0.04
HEJNIAK Sebastian Patryk 6 3.31 0.05
BERNAT Patrycja 10 5.52 0.08
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 6 3.31 0.05
MONETA Katarzyna Justyna 5 2.76 0.04
CHYBAŁA Karolina Marianna 3 1.66 0.02
JABŁOŃSKI Wojciech 39 21.55 0.30
NOWACKA Monika 12 6.63 0.09