A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat łódzki wschodni 

łódzki wschodni
brak 3.23% 3.62% 4.02% 4.41% 4.80% 5.20% 5.59% 5.98% 6.37% 6.77%
danych 3.61% 4.01% 4.40% 4.79% 5.19% 5.58% 5.97% 6.36% 6.76% 7.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 855
Liczba ważnych kart:14 853
Frekwencja wyborcza:26.76%
Liczba głosów ważnych:14 491
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:808
% 5.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrespol 10 380  3 001  3 001  2 934  210  7.16
Brójce 4 847  1 209  1 209  1 176  38  3.23
Koluszki 19 035  5 087  5 085  4 955  284  5.73
Nowosolna 3 545  1 197  1 197  1 168  71  6.08
Rzgów 7 717  2 091  2 091  2 036  75  3.68
Tuszyn 9 998  2 270  2 270  2 222  130  5.85
Ogółem 55 522  14 855  14 853  14 491  808  5.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 351 43.44 2.42
MATUSZAK Grzegorz Jan 223 27.60 1.54
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 24 2.97 0.17
BORZĘCKA Jolanta Maria 25 3.09 0.17
KARCZ Tadeusz 52 6.44 0.36
DĘBSKA Anna Janina 35 4.33 0.24
ROZPARA Tadeusz 12 1.49 0.08
DZIEMDZIELA Paweł 10 1.24 0.07
WOJTCZAK Dorota Barbara 26 3.22 0.18
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 50 6.19 0.35