A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łódzki wschodni 

łódzki wschodni
brak 1.52% 1.65% 1.78% 1.91% 2.04% 2.18% 2.31% 2.44% 2.57% 2.70%
danych 1.64% 1.77% 1.90% 2.03% 2.17% 2.30% 2.43% 2.56% 2.69% 2.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 855
Liczba ważnych kart:14 853
Frekwencja wyborcza:26.76%
Liczba głosów ważnych:14 491
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:285
% 1.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrespol 10 380  3 001  3 001  2 934  59  2.01
Brójce 4 847  1 209  1 209  1 176  22  1.87
Koluszki 19 035  5 087  5 085  4 955  88  1.78
Nowosolna 3 545  1 197  1 197  1 168  33  2.83
Rzgów 7 717  2 091  2 091  2 036  31  1.52
Tuszyn 9 998  2 270  2 270  2 222  52  2.34
Ogółem 55 522  14 855  14 853  14 491  285  1.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 93 32.63 0.64
MAKOWSKI Krzysztof Michał 107 37.54 0.74
ŁUCZAK Agnieszka Maria 18 6.32 0.12
KRAWCZYK Michał 6 2.11 0.04
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 7 2.46 0.05
KOZAK Rafał Piotr 15 5.26 0.10
DIDOWICZ Anna 8 2.81 0.06
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 7 2.46 0.05
WYPYCH Ewelina 15 5.26 0.10
PACHOLSKI Michał Tomasz 9 3.16 0.06