A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łódzki wschodni 

łódzki wschodni
brak 0.43% 0.54% 0.65% 0.76% 0.87% 0.98% 1.09% 1.20% 1.31% 1.42%
danych 0.53% 0.64% 0.75% 0.86% 0.97% 1.08% 1.19% 1.30% 1.41% 1.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 855
Liczba ważnych kart:14 853
Frekwencja wyborcza:26.76%
Liczba głosów ważnych:14 491
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:155
% 1.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrespol 10 380  3 001  3 001  2 934  33  1.12
Brójce 4 847  1 209  1 209  1 176  18  1.53
Koluszki 19 035  5 087  5 085  4 955  61  1.23
Nowosolna 3 545  1 197  1 197  1 168  0.43
Rzgów 7 717  2 091  2 091  2 036  27  1.33
Tuszyn 9 998  2 270  2 270  2 222  11  0.50
Ogółem 55 522  14 855  14 853  14 491  155  1.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 86 55.48 0.59
WALISZEWSKI Jan Nikodem 13 8.39 0.09
ŻARNECKI Adrian Iwo 7 4.52 0.05
HEJNIAK Sebastian Patryk 9 5.81 0.06
BERNAT Patrycja 10 6.45 0.07
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 3 1.94 0.02
MONETA Katarzyna Justyna 5 3.23 0.03
CHYBAŁA Karolina Marianna 5 3.23 0.03
JABŁOŃSKI Wojciech 7 4.52 0.05
NOWACKA Monika 10 6.45 0.07