A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 1.66% 2.11% 2.55% 3.00% 3.44% 3.89% 4.33% 4.78% 5.22% 5.67%
danych 2.10% 2.54% 2.99% 3.43% 3.88% 4.32% 4.77% 5.21% 5.66% 6.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:660
% 4.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  35  4.26
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  85  4.52
Mniszków 3 745  723  723  693  12  1.73
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  405  6.11
Paradyż 3 567  998  997  964  16  1.66
Poświętne 2 773  608  608  592  36  6.08
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  29  1.91
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  42  3.77
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  660  4.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 298 45.15 2.10
MATUSZAK Grzegorz Jan 88 13.33 0.62
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 43 6.52 0.30
BORZĘCKA Jolanta Maria 16 2.42 0.11
KARCZ Tadeusz 47 7.12 0.33
DĘBSKA Anna Janina 34 5.15 0.24
ROZPARA Tadeusz 9 1.36 0.06
DZIEMDZIELA Paweł 4 0.61 0.03
WOJTCZAK Dorota Barbara 13 1.97 0.09
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 108 16.36 0.76