A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 0.46% 1.94% 3.42% 4.90% 6.38% 7.86% 9.33% 10.81% 12.29% 13.77%
danych 1.93% 3.41% 4.89% 6.37% 7.85% 9.32% 10.80% 12.28% 13.76% 15.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:389
% 2.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  10  1.22
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  27  1.44
Mniszków 3 745  723  723  693  1.01
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  139  2.10
Paradyż 3 567  998  997  964  23  2.39
Poświętne 2 773  608  608  592  1.01
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  0.46
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  170  15.25
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  389  2.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 64 16.45 0.45
MAKOWSKI Krzysztof Michał 20 5.14 0.14
ŁUCZAK Agnieszka Maria 19 4.88 0.13
KRAWCZYK Michał 11 2.83 0.08
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 3 0.77 0.02
KOZAK Rafał Piotr 247 63.50 1.74
DIDOWICZ Anna 4 1.03 0.03
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 10 2.57 0.07
WYPYCH Ewelina 5 1.29 0.04
PACHOLSKI Michał Tomasz 6 1.54 0.04