A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 0.29% 0.40% 0.50% 0.61% 0.71% 0.82% 0.93% 1.03% 1.14% 1.24%
danych 0.39% 0.49% 0.60% 0.70% 0.81% 0.92% 1.02% 1.13% 1.23% 1.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:131
% 0.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  0.85
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  13  0.69
Mniszków 3 745  723  723  693  0.29
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  72  1.09
Paradyż 3 567  998  997  964  0.73
Poświętne 2 773  608  608  592  1.35
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  13  0.86
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  0.81
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  131  0.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 78 59.54 0.55
WALISZEWSKI Jan Nikodem 10 7.63 0.07
ŻARNECKI Adrian Iwo 3 2.29 0.02
HEJNIAK Sebastian Patryk 4 3.05 0.03
BERNAT Patrycja 11 8.40 0.08
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 2 1.53 0.01
MONETA Katarzyna Justyna 2 1.53 0.01
CHYBAŁA Karolina Marianna 2 1.53 0.01
JABŁOŃSKI Wojciech 5 3.82 0.04
NOWACKA Monika 14 10.69 0.10