A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat pabianicki 

pabianicki
brak 1.72% 1.87% 2.02% 2.17% 2.32% 2.48% 2.63% 2.78% 2.93% 3.08%
danych 1.86% 2.01% 2.16% 2.31% 2.47% 2.62% 2.77% 2.92% 3.07% 3.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 508
Liczba ważnych kart:24 499
Frekwencja wyborcza:25.21%
Liczba głosów ważnych:23 857
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:643
% 2.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Konstantynów Łódzki 14 503  3 649  3 648  3 555  67  1.88
Pabianice 55 787  14 414  14 407  14 038  454  3.23
Dłutów 3 525  734  734  704  16  2.27
Dobroń 5 940  1 452  1 452  1 403  25  1.78
Ksawerów 6 107  1 582  1 581  1 546  36  2.33
Lutomiersk 6 190  1 299  1 299  1 272  22  1.73
Pabianice 5 150  1 378  1 378  1 339  23  1.72
Ogółem 97 202  24 508  24 499  23 857  643  2.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 174 27.06 0.73
MAKOWSKI Krzysztof Michał 154 23.95 0.65
ŁUCZAK Agnieszka Maria 43 6.69 0.18
KRAWCZYK Michał 27 4.20 0.11
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 18 2.80 0.08
KOZAK Rafał Piotr 9 1.40 0.04
DIDOWICZ Anna 23 3.58 0.10
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 125 19.44 0.52
WYPYCH Ewelina 29 4.51 0.12
PACHOLSKI Michał Tomasz 41 6.38 0.17