A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat pabianicki 

pabianicki
brak 0.90% 1.05% 1.20% 1.35% 1.50% 1.66% 1.81% 1.96% 2.11% 2.26%
danych 1.04% 1.19% 1.34% 1.49% 1.65% 1.80% 1.95% 2.10% 2.25% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 508
Liczba ważnych kart:24 499
Frekwencja wyborcza:25.21%
Liczba głosów ważnych:23 857
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:332
% 1.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Konstantynów Łódzki 14 503  3 649  3 648  3 555  76  2.14
Pabianice 55 787  14 414  14 407  14 038  167  1.19
Dłutów 3 525  734  734  704  17  2.41
Dobroń 5 940  1 452  1 452  1 403  22  1.57
Ksawerów 6 107  1 582  1 581  1 546  19  1.23
Lutomiersk 6 190  1 299  1 299  1 272  19  1.49
Pabianice 5 150  1 378  1 378  1 339  12  0.90
Ogółem 97 202  24 508  24 499  23 857  332  1.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 196 59.04 0.82
WALISZEWSKI Jan Nikodem 21 6.33 0.09
ŻARNECKI Adrian Iwo 7 2.11 0.03
HEJNIAK Sebastian Patryk 11 3.31 0.05
BERNAT Patrycja 31 9.34 0.13
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 9 2.71 0.04
MONETA Katarzyna Justyna 11 3.31 0.05
CHYBAŁA Karolina Marianna 5 1.51 0.02
JABŁOŃSKI Wojciech 18 5.42 0.08
NOWACKA Monika 23 6.93 0.10