A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat piotrkowski 

piotrkowski
brak 0.22% 0.61% 0.99% 1.38% 1.77% 2.16% 2.54% 2.93% 3.32% 3.70%
danych 0.60% 0.98% 1.37% 1.76% 2.15% 2.53% 2.92% 3.31% 3.69% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 406
Liczba ważnych kart:14 404
Frekwencja wyborcza:19.70%
Liczba głosów ważnych:13 887
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:168
% 1.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów 3 697  725  725  706  19  2.69
Czarnocin 3 273  716  716  694  0.86
Gorzkowice 6 890  1 171  1 170  1 118  12  1.07
Grabica 4 847  936  936  901  0.22
Łęki Szlacheckie 2 946  386  386  375  1.60
Moszczenica 10 276  2 212  2 212  2 137  22  1.03
Ręczno 3 051  529  529  514  21  4.09
Rozprza 9 593  1 424  1 424  1 364  0.51
Sulejów 12 959  2 644  2 643  2 537  32  1.26
Wola Krzysztoporska 9 272  1 951  1 951  1 882  17  0.90
Wolbórz 6 327  1 712  1 712  1 659  24  1.45
Ogółem 73 131  14 406  14 404  13 887  168  1.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 56 33.33 0.40
MAKOWSKI Krzysztof Michał 25 14.88 0.18
ŁUCZAK Agnieszka Maria 15 8.93 0.11
KRAWCZYK Michał 13 7.74 0.09
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 0.60 0.01
KOZAK Rafał Piotr 28 16.67 0.20
DIDOWICZ Anna 7 4.17 0.05
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 5 2.98 0.04
WYPYCH Ewelina 11 6.55 0.08
PACHOLSKI Michał Tomasz 7 4.17 0.05