A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat piotrkowski 

piotrkowski
brak 0.09% 0.19% 0.29% 0.38% 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.87% 0.97%
danych 0.18% 0.28% 0.37% 0.47% 0.57% 0.67% 0.77% 0.86% 0.96% 1.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 406
Liczba ważnych kart:14 404
Frekwencja wyborcza:19.70%
Liczba głosów ważnych:13 887
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:74
% 0.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów 3 697  725  725  706  0.28
Czarnocin 3 273  716  716  694  0.29
Gorzkowice 6 890  1 171  1 170  1 118  12  1.07
Grabica 4 847  936  936  901  0.55
Łęki Szlacheckie 2 946  386  386  375  0.80
Moszczenica 10 276  2 212  2 212  2 137  0.09
Ręczno 3 051  529  529  514  0.97
Rozprza 9 593  1 424  1 424  1 364  11  0.81
Sulejów 12 959  2 644  2 643  2 537  15  0.59
Wola Krzysztoporska 9 272  1 951  1 951  1 882  0.48
Wolbórz 6 327  1 712  1 712  1 659  0.48
Ogółem 73 131  14 406  14 404  13 887  74  0.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 19 25.68 0.14
KWAŚNIEWSKI Aleksander 39 52.70 0.28
DYDYCZ Michał Karol 0 0.00 0.00
KOLBUSZ Paulina Diana 1 1.35 0.01
ROSZATYCKI Piotr Kamil 2 2.70 0.01
KAMIŃSKA Magdalena Maria 5 6.76 0.04
SZEWCZYK Kinga 4 5.41 0.03
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 4 5.41 0.03