A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 2.40% 2.73% 3.05% 3.38% 3.71% 4.04% 4.36% 4.69% 5.02% 5.34%
danych 2.72% 3.04% 3.37% 3.70% 4.03% 4.35% 4.68% 5.01% 5.33% 5.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:301
% 4.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  34  5.56
Pęczniew 2 978  663  663  626  15  2.40
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  127  5.46
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  63  4.77
Wartkowice 5 137  695  695  652  37  5.67
Zadzim 4 330  983  983  940  25  2.66
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  301  4.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 168 55.81 2.59
BUDZISZ Emilia Małgorzata 27 8.97 0.42
MALKA Andrzej Roman 8 2.66 0.12
SŁOTA Tomasz Andrzej 5 1.66 0.08
UTECHT Greta 13 4.32 0.20
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 16 5.32 0.25
DOBIESZ Alicja Maria 13 4.32 0.20
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 24 7.97 0.37
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 16 5.32 0.25
SYGA Artur Jerzy 11 3.65 0.17