A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 0.64% 0.71% 0.77% 0.84% 0.91% 0.98% 1.04% 1.11% 1.18% 1.24%
danych 0.70% 0.76% 0.83% 0.90% 0.97% 1.03% 1.10% 1.17% 1.23% 1.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 0.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  1.31
Pęczniew 2 978  663  663  626  0.64
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  25  1.08
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  0.68
Wartkowice 5 137  695  695  652  0.77
Zadzim 4 330  983  983  940  12  1.28
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  63  0.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 26 41.27 0.40
WALISZEWSKI Jan Nikodem 9 14.29 0.14
ŻARNECKI Adrian Iwo 2 3.17 0.03
HEJNIAK Sebastian Patryk 2 3.17 0.03
BERNAT Patrycja 8 12.70 0.12
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 4 6.35 0.06
MONETA Katarzyna Justyna 3 4.76 0.05
CHYBAŁA Karolina Marianna 4 6.35 0.06
JABŁOŃSKI Wojciech 2 3.17 0.03
NOWACKA Monika 3 4.76 0.05