A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat radomszczański 

radomszczański
brak 0.83% 1.02% 1.22% 1.41% 1.61% 1.80% 1.99% 2.19% 2.38% 2.58%
danych 1.01% 1.21% 1.40% 1.60% 1.79% 1.98% 2.18% 2.37% 2.57% 2.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:94 997
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 669
Liczba ważnych kart:17 667
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:16 963
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:340
% 2.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radomsko 39 104  8 108  8 108  7 879  155  1.97
Dobryszyce 3 395  657  657  623  17  2.73
Gidle 5 290  738  738  713  13  1.82
Gomunice 4 797  1 130  1 130  1 073  29  2.70
Kamieńsk 4 906  965  964  918  25  2.72
Kobiele Wielkie 3 626  569  569  528  12  2.27
Kodrąb 3 873  623  623  602  0.83
Lgota Wielka 3 512  580  580  538  12  2.23
Ładzice 3 888  535  534  512  1.76
Masłowice 3 528  566  566  541  1.66
Przedbórz 6 131  1 203  1 203  1 139  15  1.32
Radomsko 4 538  786  786  752  15  1.99
Wielgomłyny 3 914  638  638  603  1.49
Żytno 4 495  571  571  542  15  2.77
Ogółem 94 997  17 669  17 667  16 963  340  2.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 137 40.29 0.81
MAKOWSKI Krzysztof Michał 56 16.47 0.33
ŁUCZAK Agnieszka Maria 34 10.00 0.20
KRAWCZYK Michał 34 10.00 0.20
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 8 2.35 0.05
KOZAK Rafał Piotr 9 2.65 0.05
DIDOWICZ Anna 6 1.76 0.04
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 26 7.65 0.15
WYPYCH Ewelina 14 4.12 0.08
PACHOLSKI Michał Tomasz 16 4.71 0.09