A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat radomszczański 

radomszczański
brak 0.55% 0.85% 1.16% 1.46% 1.77% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29%
danych 0.84% 1.15% 1.45% 1.76% 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:94 997
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 669
Liczba ważnych kart:17 667
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:16 963
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:381
% 2.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radomsko 39 104  8 108  8 108  7 879  225  2.86
Dobryszyce 3 395  657  657  623  11  1.77
Gidle 5 290  738  738  713  1.26
Gomunice 4 797  1 130  1 130  1 073  11  1.03
Kamieńsk 4 906  965  964  918  33  3.59
Kobiele Wielkie 3 626  569  569  528  1.33
Kodrąb 3 873  623  623  602  1.16
Lgota Wielka 3 512  580  580  538  1.67
Ładzice 3 888  535  534  512  16  3.13
Masłowice 3 528  566  566  541  0.55
Przedbórz 6 131  1 203  1 203  1 139  28  2.46
Radomsko 4 538  786  786  752  0.80
Wielgomłyny 3 914  638  638  603  1.49
Żytno 4 495  571  571  542  1.29
Ogółem 94 997  17 669  17 667  16 963  381  2.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 104 27.30 0.61
WALISZEWSKI Jan Nikodem 14 3.67 0.08
ŻARNECKI Adrian Iwo 160 41.99 0.94
HEJNIAK Sebastian Patryk 8 2.10 0.05
BERNAT Patrycja 6 1.57 0.04
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 1 0.26 0.01
MONETA Katarzyna Justyna 26 6.82 0.15
CHYBAŁA Karolina Marianna 35 9.19 0.21
JABŁOŃSKI Wojciech 16 4.20 0.09
NOWACKA Monika 11 2.89 0.06