A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat radomszczański 

radomszczański
brak 32.67% 35.18% 37.68% 40.19% 42.69% 45.20% 47.71% 50.21% 52.72% 55.22%
danych 35.17% 37.67% 40.18% 42.68% 45.19% 47.70% 50.20% 52.71% 55.21% 57.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:94 997
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 669
Liczba ważnych kart:17 667
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:16 963
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:7 547
% 44.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radomsko 39 104  8 108  8 108  7 879  3 237  41.08
Dobryszyce 3 395  657  657  623  303  48.64
Gidle 5 290  738  738  713  315  44.18
Gomunice 4 797  1 130  1 130  1 073  550  51.26
Kamieńsk 4 906  965  964  918  530  57.73
Kobiele Wielkie 3 626  569  569  528  226  42.80
Kodrąb 3 873  623  623  602  282  46.84
Lgota Wielka 3 512  580  580  538  238  44.24
Ładzice 3 888  535  534  512  232  45.31
Masłowice 3 528  566  566  541  267  49.35
Przedbórz 6 131  1 203  1 203  1 139  567  49.78
Radomsko 4 538  786  786  752  349  46.41
Wielgomłyny 3 914  638  638  603  197  32.67
Żytno 4 495  571  571  542  254  46.86
Ogółem 94 997  17 669  17 667  16 963  7 547  44.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 6 612 87.61 38.98
KRUPA Urszula Irena 207 2.74 1.22
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 190 2.52 1.12
POLAK Piotr Stanisław 107 1.42 0.63
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 50 0.66 0.29
TELUS Robert 167 2.21 0.98
KOPERSKA Iwona Edyta 40 0.53 0.24
GRABEK Anna Małgorzata 63 0.83 0.37
OLEJNIK Wiesława Helena 47 0.62 0.28
MATUSZEWSKI Marek 64 0.85 0.38