A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat rawski 

rawski
brak 0.28% 0.44% 0.61% 0.77% 0.94% 1.10% 1.26% 1.43% 1.59% 1.76%
danych 0.43% 0.60% 0.76% 0.93% 1.09% 1.25% 1.42% 1.58% 1.75% 1.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:117
% 1.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  68  1.92
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  17  1.03
Cielądz 3 303  649  649  618  0.32
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  21  1.71
Regnów 1 498  367  367  353  0.28
Sadkowice 4 576  791  791  761  1.05
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  117  1.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 70 59.83 0.86
NOWAK Małgorzata Eugenia 10 8.55 0.12
WARZECHA Jarosław Jerzy 4 3.42 0.05
WALCZAK Joanna Izabela 12 10.26 0.15
ARKUSZ Radosław Michał 3 2.56 0.04
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 2 1.71 0.02
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 1 0.85 0.01
STEFANEK Mirosław Wojciech 2 1.71 0.02
KUPIS-URBANIAK Mirosława 0 0.00 0.00
GAWRON Jakub Mateusz 13 11.11 0.16