A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat rawski 

rawski
brak 1.70% 2.12% 2.53% 2.95% 3.36% 3.78% 4.19% 4.61% 5.02% 5.44%
danych 2.11% 2.52% 2.94% 3.35% 3.77% 4.18% 4.60% 5.01% 5.43% 5.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:344
% 4.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  207  5.85
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  60  3.62
Cielądz 3 303  649  649  618  20  3.24
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  37  3.01
Regnów 1 498  367  367  353  1.70
Sadkowice 4 576  791  791  761  14  1.84
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  344  4.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 165 47.97 2.02
MATUSZAK Grzegorz Jan 49 14.24 0.60
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 21 6.10 0.26
BORZĘCKA Jolanta Maria 13 3.78 0.16
KARCZ Tadeusz 11 3.20 0.13
DĘBSKA Anna Janina 27 7.85 0.33
ROZPARA Tadeusz 5 1.45 0.06
DZIEMDZIELA Paweł 2 0.58 0.02
WOJTCZAK Dorota Barbara 12 3.49 0.15
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 39 11.34 0.48