A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat rawski 

rawski
brak 0.28% 0.43% 0.58% 0.73% 0.88% 1.03% 1.18% 1.33% 1.48% 1.63%
danych 0.42% 0.57% 0.72% 0.87% 1.02% 1.17% 1.32% 1.47% 1.62% 1.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 1.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  50  1.41
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  14  0.84
Cielądz 3 303  649  649  618  11  1.78
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  0.33
Regnów 1 498  367  367  353  0.28
Sadkowice 4 576  791  791  761  1.05
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  88  1.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 31 35.23 0.38
MAKOWSKI Krzysztof Michał 19 21.59 0.23
ŁUCZAK Agnieszka Maria 10 11.36 0.12
KRAWCZYK Michał 9 10.23 0.11
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 1.14 0.01
KOZAK Rafał Piotr 4 4.55 0.05
DIDOWICZ Anna 3 3.41 0.04
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 5 5.68 0.06
WYPYCH Ewelina 3 3.41 0.04
PACHOLSKI Michał Tomasz 3 3.41 0.04