A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat rawski 

rawski
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.22% 0.28% 0.34% 0.39% 0.45% 0.50%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.21% 0.27% 0.33% 0.38% 0.44% 0.49% 0.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 0.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  20  0.56
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  0.48
Cielądz 3 303  649  649  618  0.49
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  0.41
Regnów 1 498  367  367  353  0.00
Sadkowice 4 576  791  791  761  0.00
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  36  0.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 4 11.11 0.05
KWAŚNIEWSKI Aleksander 23 63.89 0.28
DYDYCZ Michał Karol 0 0.00 0.00
KOLBUSZ Paulina Diana 1 2.78 0.01
ROSZATYCKI Piotr Kamil 0 0.00 0.00
KAMIŃSKA Magdalena Maria 3 8.33 0.04
SZEWCZYK Kinga 3 8.33 0.04
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 2 5.56 0.02