A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat rawski 

rawski
brak 1.42% 1.91% 2.39% 2.88% 3.36% 3.85% 4.33% 4.82% 5.30% 5.79%
danych 1.90% 2.38% 2.87% 3.35% 3.84% 4.32% 4.81% 5.29% 5.78% 6.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:430
% 5.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  198  5.59
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  84  5.07
Cielądz 3 303  649  649  618  31  5.02
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  77  6.27
Regnów 1 498  367  367  353  1.42
Sadkowice 4 576  791  791  761  35  4.60
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  430  5.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 275 63.95 3.37
BUDZISZ Emilia Małgorzata 23 5.35 0.28
MALKA Andrzej Roman 29 6.74 0.36
SŁOTA Tomasz Andrzej 13 3.02 0.16
UTECHT Greta 6 1.40 0.07
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 10 2.33 0.12
DOBIESZ Alicja Maria 9 2.09 0.11
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 20 4.65 0.25
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 27 6.28 0.33
SYGA Artur Jerzy 18 4.19 0.22