A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat rawski 

rawski
brak 1.98% 4.09% 6.20% 8.31% 10.42% 12.53% 14.64% 16.75% 18.86% 20.97%
danych 4.08% 6.19% 8.30% 10.41% 12.52% 14.63% 16.74% 18.85% 20.96% 23.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:1 226
% 15.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  817  23.08
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  213  12.85
Cielądz 3 303  649  649  618  38  6.15
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  112  9.12
Regnów 1 498  367  367  353  1.98
Sadkowice 4 576  791  791  761  39  5.12
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  1 226  15.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 609 49.67 7.47
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 132 10.77 1.62
MALARECKI Krzysztof Bogusław 72 5.87 0.88
RYL Dorota Helena 9 0.73 0.11
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 7 0.57 0.09
RABIEGA Anna Barbara 17 1.39 0.21
ZATORSKI Jacek Andrzej 4 0.33 0.05
PIETRZAK Teresa Wiesława 359 29.28 4.40
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 7 0.57 0.09
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 10 0.82 0.12