A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat rawski 

rawski
brak 45.25% 47.95% 50.65% 53.35% 56.05% 58.75% 61.44% 64.14% 66.84% 69.54%
danych 47.94% 50.64% 53.34% 56.04% 58.74% 61.43% 64.13% 66.83% 69.53% 72.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:4 140
% 50.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  1 602  45.25
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  884  53.35
Cielądz 3 303  649  649  618  376  60.84
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  619  50.41
Regnów 1 498  367  367  353  255  72.24
Sadkowice 4 576  791  791  761  404  53.09
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  4 140  50.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 3 925 94.81 48.12
KRUPA Urszula Irena 48 1.16 0.59
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 66 1.59 0.81
POLAK Piotr Stanisław 25 0.60 0.31
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 6 0.14 0.07
TELUS Robert 31 0.75 0.38
KOPERSKA Iwona Edyta 4 0.10 0.05
GRABEK Anna Małgorzata 10 0.24 0.12
OLEJNIK Wiesława Helena 4 0.10 0.05
MATUSZEWSKI Marek 21 0.51 0.26