A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sieradzki 

sieradzki
brak 0.93% 1.12% 1.30% 1.49% 1.68% 1.87% 2.05% 2.24% 2.43% 2.61%
danych 1.11% 1.29% 1.48% 1.67% 1.86% 2.04% 2.23% 2.42% 2.60% 2.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 051
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 067
Liczba ważnych kart:20 065
Frekwencja wyborcza:20.47%
Liczba głosów ważnych:19 277
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:413
% 2.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sieradz 36 534  9 222  9 220  8 905  249  2.80
Błaszki 12 088  2 170  2 170  2 093  37  1.77
Brąszewice 3 524  667  667  642  0.93
Brzeźnio 5 043  828  828  788  17  2.16
Burzenin 4 577  636  636  607  15  2.47
Goszczanów 4 490  657  657  622  13  2.09
Klonowa 2 387  407  407  376  1.60
Sieradz 8 145  1 528  1 528  1 475  16  1.08
Warta 10 371  1 981  1 981  1 891  25  1.32
Wróblew 4 982  829  829  789  14  1.77
Złoczew 5 910  1 142  1 142  1 089  15  1.38
Ogółem 98 051  20 067  20 065  19 277  413  2.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 143 34.62 0.74
MAKOWSKI Krzysztof Michał 80 19.37 0.42
ŁUCZAK Agnieszka Maria 29 7.02 0.15
KRAWCZYK Michał 20 4.84 0.10
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 18 4.36 0.09
KOZAK Rafał Piotr 15 3.63 0.08
DIDOWICZ Anna 14 3.39 0.07
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 25 6.05 0.13
WYPYCH Ewelina 25 6.05 0.13
PACHOLSKI Michał Tomasz 44 10.65 0.23