A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sieradzki 

sieradzki
brak 0.48% 0.73% 0.97% 1.22% 1.46% 1.71% 1.95% 2.20% 2.44% 2.69%
danych 0.72% 0.96% 1.21% 1.45% 1.70% 1.94% 2.19% 2.43% 2.68% 2.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 051
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 067
Liczba ważnych kart:20 065
Frekwencja wyborcza:20.47%
Liczba głosów ważnych:19 277
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:264
% 1.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sieradz 36 534  9 222  9 220  8 905  141  1.58
Błaszki 12 088  2 170  2 170  2 093  35  1.67
Brąszewice 3 524  667  667  642  1.09
Brzeźnio 5 043  828  828  788  0.63
Burzenin 4 577  636  636  607  0.99
Goszczanów 4 490  657  657  622  0.80
Klonowa 2 387  407  407  376  11  2.93
Sieradz 8 145  1 528  1 528  1 475  24  1.63
Warta 10 371  1 981  1 981  1 891  0.48
Wróblew 4 982  829  829  789  1.01
Złoczew 5 910  1 142  1 142  1 089  13  1.19
Ogółem 98 051  20 067  20 065  19 277  264  1.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 127 48.11 0.66
WALISZEWSKI Jan Nikodem 28 10.61 0.15
ŻARNECKI Adrian Iwo 10 3.79 0.05
HEJNIAK Sebastian Patryk 13 4.92 0.07
BERNAT Patrycja 19 7.20 0.10
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 20 7.58 0.10
MONETA Katarzyna Justyna 12 4.55 0.06
CHYBAŁA Karolina Marianna 4 1.52 0.02
JABŁOŃSKI Wojciech 10 3.79 0.05
NOWACKA Monika 21 7.95 0.11