A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 0.39% 0.59% 0.78% 0.98% 1.18% 1.38% 1.57% 1.77% 1.97% 2.16%
danych 0.58% 0.77% 0.97% 1.17% 1.37% 1.56% 1.76% 1.96% 2.15% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 1.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  10  2.10
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  15  0.98
Godzianów 2 080  491  491  468  0.64
Kowiesy 2 435  536  536  514  0.39
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  0.44
Maków 4 897  907  907  882  14  1.59
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  1.23
Skierniewice 5 783  967  967  933  22  2.36
Słupia 2 126  384  384  360  2.22
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  81  1.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 48 59.26 0.80
NOWAK Małgorzata Eugenia 11 13.58 0.18
WARZECHA Jarosław Jerzy 3 3.70 0.05
WALCZAK Joanna Izabela 11 13.58 0.18
ARKUSZ Radosław Michał 2 2.47 0.03
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 1 1.23 0.02
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
STEFANEK Mirosław Wojciech 0 0.00 0.00
KUPIS-URBANIAK Mirosława 0 0.00 0.00
GAWRON Jakub Mateusz 5 6.17 0.08