A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 0.42% 0.56% 0.70% 0.84% 0.98% 1.12% 1.26% 1.40% 1.54% 1.68%
danych 0.55% 0.69% 0.83% 0.97% 1.11% 1.25% 1.39% 1.53% 1.67% 1.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:67
% 1.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  0.42
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  10  0.65
Godzianów 2 080  491  491  468  1.07
Kowiesy 2 435  536  536  514  1.56
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  1.09
Maków 4 897  907  907  882  12  1.36
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  1.47
Skierniewice 5 783  967  967  933  17  1.82
Słupia 2 126  384  384  360  0.56
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  67  1.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 27 40.30 0.45
MAKOWSKI Krzysztof Michał 7 10.45 0.12
ŁUCZAK Agnieszka Maria 3 4.48 0.05
KRAWCZYK Michał 4 5.97 0.07
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 1.49 0.02
KOZAK Rafał Piotr 3 4.48 0.05
DIDOWICZ Anna 1 1.49 0.02
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 20 29.85 0.33
PACHOLSKI Michał Tomasz 1 1.49 0.02