A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 2.94% 3.89% 4.83% 5.78% 6.72% 7.67% 8.61% 9.56% 10.50% 11.45%
danych 3.88% 4.82% 5.77% 6.71% 7.66% 8.60% 9.55% 10.49% 11.44% 12.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:390
% 6.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  59  12.39
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  45  2.94
Godzianów 2 080  491  491  468  31  6.62
Kowiesy 2 435  536  536  514  28  5.45
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  21  4.58
Maków 4 897  907  907  882  60  6.80
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  42  10.32
Skierniewice 5 783  967  967  933  87  9.32
Słupia 2 126  384  384  360  17  4.72
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  390  6.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 214 54.87 3.55
BUDZISZ Emilia Małgorzata 29 7.44 0.48
MALKA Andrzej Roman 73 18.72 1.21
SŁOTA Tomasz Andrzej 9 2.31 0.15
UTECHT Greta 10 2.56 0.17
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 5 1.28 0.08
DOBIESZ Alicja Maria 5 1.28 0.08
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 15 3.85 0.25
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 17 4.36 0.28
SYGA Artur Jerzy 13 3.33 0.22