A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 3.66% 5.00% 6.33% 7.67% 9.00% 10.34% 11.68% 13.01% 14.35% 15.68%
danych 4.99% 6.32% 7.66% 8.99% 10.33% 11.67% 13.00% 14.34% 15.67% 17.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:565
% 9.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  81  17.02
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  56  3.66
Godzianów 2 080  491  491  468  21  4.49
Kowiesy 2 435  536  536  514  56  10.89
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  59  12.85
Maków 4 897  907  907  882  93  10.54
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  41  10.07
Skierniewice 5 783  967  967  933  137  14.68
Słupia 2 126  384  384  360  21  5.83
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  565  9.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 342 60.53 5.67
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 142 25.13 2.36
MALARECKI Krzysztof Bogusław 11 1.95 0.18
RYL Dorota Helena 10 1.77 0.17
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 13 2.30 0.22
RABIEGA Anna Barbara 4 0.71 0.07
ZATORSKI Jacek Andrzej 11 1.95 0.18
PIETRZAK Teresa Wiesława 8 1.42 0.13
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 8 1.42 0.13
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 16 2.83 0.27