A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 39.29% 42.43% 45.58% 48.72% 51.87% 55.01% 58.15% 61.30% 64.44% 67.59%
danych 42.42% 45.57% 48.71% 51.86% 55.00% 58.14% 61.29% 64.43% 67.58% 70.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:3 418
% 56.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  187  39.29
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  1 014  66.27
Godzianów 2 080  491  491  468  331  70.73
Kowiesy 2 435  536  536  514  244  47.47
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  263  57.30
Maków 4 897  907  907  882  536  60.77
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  172  42.26
Skierniewice 5 783  967  967  933  490  52.52
Słupia 2 126  384  384  360  181  50.28
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  3 418  56.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 3 135 91.72 52.00
KRUPA Urszula Irena 68 1.99 1.13
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 57 1.67 0.95
POLAK Piotr Stanisław 22 0.64 0.36
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 14 0.41 0.23
TELUS Robert 59 1.73 0.98
KOPERSKA Iwona Edyta 10 0.29 0.17
GRABEK Anna Małgorzata 15 0.44 0.25
OLEJNIK Wiesława Helena 18 0.53 0.30
MATUSZEWSKI Marek 20 0.59 0.33