A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.13% 0.21% 0.29% 0.37% 0.45% 0.54% 0.62% 0.70% 0.78% 0.86%
danych 0.20% 0.28% 0.36% 0.44% 0.53% 0.61% 0.69% 0.77% 0.85% 0.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:104
% 0.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  63  0.52
Będków 2 813  536  536  504  0.79
Budziszewice 1 802  447  447  425  0.94
Czerniewice 4 201  877  877  837  0.48
Inowłódz 3 266  777  777  754  0.13
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  0.44
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  0.47
Rzeczyca 3 956  737  737  711  0.28
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  0.32
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  0.75
Żelechlinek 2 713  676  676  640  0.16
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  104  0.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 14 13.46 0.07
KWAŚNIEWSKI Aleksander 63 60.58 0.30
DYDYCZ Michał Karol 7 6.73 0.03
KOLBUSZ Paulina Diana 0 0.00 0.00
ROSZATYCKI Piotr Kamil 2 1.92 0.01
KAMIŃSKA Magdalena Maria 7 6.73 0.03
SZEWCZYK Kinga 5 4.81 0.02
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 6 5.77 0.03