A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.12% 0.28% 0.44% 0.60% 0.76% 0.92% 1.08% 1.24% 1.40% 1.56%
danych 0.27% 0.43% 0.59% 0.75% 0.91% 1.07% 1.23% 1.39% 1.55% 1.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 0.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  104  0.86
Będków 2 813  536  536  504  0.60
Budziszewice 1 802  447  447  425  0.94
Czerniewice 4 201  877  877  837  0.12
Inowłódz 3 266  777  777  754  13  1.72
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  18  1.60
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  12  1.12
Rzeczyca 3 956  737  737  711  0.56
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  13  0.69
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  11  0.92
Żelechlinek 2 713  676  676  640  0.78
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  188  0.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 130 69.15 0.61
WALISZEWSKI Jan Nikodem 12 6.38 0.06
ŻARNECKI Adrian Iwo 3 1.60 0.01
HEJNIAK Sebastian Patryk 3 1.60 0.01
BERNAT Patrycja 14 7.45 0.07
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 6 3.19 0.03
MONETA Katarzyna Justyna 5 2.66 0.02
CHYBAŁA Karolina Marianna 1 0.53 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 8 4.26 0.04
NOWACKA Monika 6 3.19 0.03