A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wieluński 

wieluński
brak 3.76% 4.11% 4.46% 4.81% 5.16% 5.52% 5.87% 6.22% 6.57% 6.92%
danych 4.10% 4.45% 4.80% 5.15% 5.51% 5.86% 6.21% 6.56% 6.91% 7.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 870
Liczba ważnych kart:13 869
Frekwencja wyborcza:21.92%
Liczba głosów ważnych:13 285
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:849
% 6.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 4 477  796  796  758  39  5.15
Czarnożyły 3 666  712  712  687  45  6.55
Konopnica 3 233  816  816  775  39  5.03
Mokrsko 4 350  1 000  1 000  936  64  6.84
Osjaków 3 871  1 099  1 099  1 038  39  3.76
Ostrówek 3 647  664  664  628  40  6.37
Pątnów 5 200  1 057  1 057  1 001  46  4.60
Skomlin 2 705  609  609  579  42  7.25
Wieluń 26 733  6 207  6 206  6 012  437  7.27
Wierzchlas 5 390  910  910  871  58  6.66
Ogółem 63 272  13 870  13 869  13 285  849  6.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 445 52.41 3.35
MATUSZAK Grzegorz Jan 109 12.84 0.82
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 109 12.84 0.82
BORZĘCKA Jolanta Maria 34 4.00 0.26
KARCZ Tadeusz 30 3.53 0.23
DĘBSKA Anna Janina 20 2.36 0.15
ROZPARA Tadeusz 7 0.82 0.05
DZIEMDZIELA Paweł 10 1.18 0.08
WOJTCZAK Dorota Barbara 28 3.30 0.21
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 57 6.71 0.43