A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wieluński 

wieluński
brak 0.80% 0.99% 1.18% 1.37% 1.56% 1.76% 1.95% 2.14% 2.33% 2.52%
danych 0.98% 1.17% 1.36% 1.55% 1.75% 1.94% 2.13% 2.32% 2.51% 2.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 870
Liczba ważnych kart:13 869
Frekwencja wyborcza:21.92%
Liczba głosów ważnych:13 285
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:258
% 1.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 4 477  796  796  758  20  2.64
Czarnożyły 3 666  712  712  687  1.02
Konopnica 3 233  816  816  775  10  1.29
Mokrsko 4 350  1 000  1 000  936  19  2.03
Osjaków 3 871  1 099  1 099  1 038  12  1.16
Ostrówek 3 647  664  664  628  17  2.71
Pątnów 5 200  1 057  1 057  1 001  0.80
Skomlin 2 705  609  609  579  1.38
Wieluń 26 733  6 207  6 206  6 012  138  2.30
Wierzchlas 5 390  910  910  871  19  2.18
Ogółem 63 272  13 870  13 869  13 285  258  1.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 86 33.33 0.65
MAKOWSKI Krzysztof Michał 36 13.95 0.27
ŁUCZAK Agnieszka Maria 30 11.63 0.23
KRAWCZYK Michał 15 5.81 0.11
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 11 4.26 0.08
KOZAK Rafał Piotr 7 2.71 0.05
DIDOWICZ Anna 13 5.04 0.10
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 22 8.53 0.17
WYPYCH Ewelina 13 5.04 0.10
PACHOLSKI Michał Tomasz 25 9.69 0.19