A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wieluński 

wieluński
brak 0.26% 0.39% 0.52% 0.66% 0.79% 0.92% 1.05% 1.18% 1.32% 1.45%
danych 0.38% 0.51% 0.65% 0.78% 0.91% 1.04% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 870
Liczba ważnych kart:13 869
Frekwencja wyborcza:21.92%
Liczba głosów ważnych:13 285
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:112
% 0.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 4 477  796  796  758  12  1.58
Czarnożyły 3 666  712  712  687  0.87
Konopnica 3 233  816  816  775  0.26
Mokrsko 4 350  1 000  1 000  936  10  1.07
Osjaków 3 871  1 099  1 099  1 038  0.58
Ostrówek 3 647  664  664  628  1.11
Pątnów 5 200  1 057  1 057  1 001  0.40
Skomlin 2 705  609  609  579  1.04
Wieluń 26 733  6 207  6 206  6 012  54  0.90
Wierzchlas 5 390  910  910  871  0.57
Ogółem 63 272  13 870  13 869  13 285  112  0.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 56 50.00 0.42
WALISZEWSKI Jan Nikodem 10 8.93 0.08
ŻARNECKI Adrian Iwo 1 0.89 0.01
HEJNIAK Sebastian Patryk 6 5.36 0.05
BERNAT Patrycja 6 5.36 0.05
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 2 1.79 0.02
MONETA Katarzyna Justyna 6 5.36 0.05
CHYBAŁA Karolina Marianna 3 2.68 0.02
JABŁOŃSKI Wojciech 10 8.93 0.08
NOWACKA Monika 12 10.71 0.09