A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wieruszowski 

wieruszowski
brak 31.65% 33.27% 34.89% 36.51% 38.13% 39.75% 41.37% 42.99% 44.61% 46.23%
danych 33.26% 34.88% 36.50% 38.12% 39.74% 41.36% 42.98% 44.60% 46.22% 47.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 857
Liczba ważnych kart:6 856
Frekwencja wyborcza:20.09%
Liczba głosów ważnych:6 558
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:2 428
% 37.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 3 385  609  609  577  201  34.84
Czastary 3 212  517  517  495  197  39.80
Galewice 4 971  796  796  764  299  39.14
Lututów 3 755  723  723  675  299  44.30
Łubnice 3 340  541  541  524  204  38.93
Sokolniki 3 937  729  729  698  334  47.85
Wieruszów 11 525  2 942  2 941  2 825  894  31.65
Ogółem 34 125  6 857  6 856  6 558  2 428  37.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 2 021 83.24 30.82
KRUPA Urszula Irena 95 3.91 1.45
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 50 2.06 0.76
POLAK Piotr Stanisław 173 7.13 2.64
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 10 0.41 0.15
TELUS Robert 7 0.29 0.11
KOPERSKA Iwona Edyta 19 0.78 0.29
GRABEK Anna Małgorzata 14 0.58 0.21
OLEJNIK Wiesława Helena 11 0.45 0.17
MATUSZEWSKI Marek 28 1.15 0.43