A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 4.58% 5.17% 5.76% 6.35% 6.94% 7.53% 8.11% 8.70% 9.29% 9.88%
danych 5.16% 5.75% 6.34% 6.93% 7.52% 8.10% 8.69% 9.28% 9.87% 10.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:972
% 8.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  798  10.47
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  44  4.58
Zapolice 4 089  651  651  630  35  5.56
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  95  5.63
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  972  8.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 367 37.76 3.37
MATUSZAK Grzegorz Jan 67 6.89 0.61
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 119 12.24 1.09
BORZĘCKA Jolanta Maria 298 30.66 2.73
KARCZ Tadeusz 12 1.23 0.11
DĘBSKA Anna Janina 22 2.26 0.20
ROZPARA Tadeusz 8 0.82 0.07
DZIEMDZIELA Paweł 8 0.82 0.07
WOJTCZAK Dorota Barbara 24 2.47 0.22
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 47 4.84 0.43